بازگشت به آرشیو اخبار

اولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار

اولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار در تاریخ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ توسط موسسه مدیریت همایش های ایران با همکاری مرکز مطالعات پدافند غیرعامل کشور و تحت حمایتسیویلیکا برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


حوزه های تحت پوشش: معماری و شهرسازی ، مهندسی عمران (عمومی) ،جغرافیا، برنامه ریزی و توسعه
برگزار کننده: موسسه مدیریت همایش های ایران با همکاری مرکز مطالعات پدافند غیرعامل کشور
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا 

محورهای کنفرانس:
  جغرافیا و توسعه پایدار
 علوم جغرافیایی و فناوری های نوین
   استراتژی های توسعه ملی
 مدیریت جامع شهری
 مدیریت بحران و توسعه پایدار
  کاربری اراضی
  مدیریت زیست محیطی
 محیط زیست و منابع طبیعی
 بهسازی و نوسازی

   کشاورزی
    معماری و شهرسازی بومی و اقلیمی
  موانع و محدودیت های توسعه پایدار
 گردشگری و توسعه پایدار
 اقوام، فرهنگ، آیین و رویدادهای ملی
  صنعت گردشگری
 مدیریت استراتژیک در گردشگری
 بازاریابی گردشگری
 مناطق حفاظت شده
   پارک های ملی و جنگل ها
    عمران
  معماری و شهرسازی
 طراحی سازه، سازه و مصالح نوین
   سیستم های سازه ای و اتصالات نوین

    مهندسی آب
   فناوری های نوین
محیط زیست و انواع آلودگی ها
مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهری و روستاها
جنگل ها و فضای سبز
علوم باغبانی
اقلیم و محیط زیست
    دیگر موضوعات مرتبط