بازگشت به آرشیو اخبار

جلسات دوره ای کانون معماران ایران در شهر ارومیه

در تاریخ 94/05/24 طبق برنامه جلسات دوره ای کانون معماران ایران در شهر ارومیه برگزار شد.

این جلسه با حضوراعضای هیئت مدیره کانون معماران کشور و مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان استان آذربایجان غربی و همچنین اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی مهندسین معمار و شهرساز استان آذربایجان غربی در محل مدرسه تاریخی هدایت برگزار شد.

دستور کار: بحث و تبادل نظر در مورد فرصت های همکاری کانون معماران و شهرسازان ایران و  انجمن صنفی مهندسین معمار و شهرساز استان صورت گرفت.

بحث و تبادل نظر در مورد ایجاد شرح خدمات جدید بخصوص طراحی داخلی و قیمت گذاری تعرفه های طراحی نما ، طراحی منظر.

همکاری نزدیک بین انجمن های معماری و شهرسازی کشور برای حصول نتایج مفید و کارساز.

مطرح کردن تغییرات و اصلاحات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و تعیین راه کارهایی برای احقاء حقوق مهندسین در این مبحث.

ایجاد تعامل های بین المللی جهت افزایش حق چانه زنی با ارگانهای زیربط