بازگشت به آرشیو اخبار

جلسه با مدیرعامل محترم شرکت عمران و مسکن سازان استان آذربایجان غربی

این جلسه در تاریخ 94/05/08 در محل مدرسه تاریخی هدایت با حضور جلسه با مدیرعامل محترم شرکت عمران و مسکن سازان استان آذربایجان غربی جناب آقای مهندس ابراهیمی و اعضاء هیئت مدیره انجمن صفی معماران و شهرسازان استان تشکیل گردید.

در این جلسه راهکارهای همکاری و ورود به بحث بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی استان که با کارگذاری شرکت عمران و مسکن سازان استان آذربایجان غربی صورت می پذیرد مطرح، و مقرر گردید تفاهم نامه ای جهت همکاری دو جانبه میان انجمن صنفی مهندسین معمار و شهرساز استان و شرکت عمران و مسکن سازان استان آذربایجان غربی تهیه شود.