بازگشت به آرشیو اخبار

تاسیس دفتر نمایندگی میاندوآب انجمن

صورتجلسه مورخ 94/11/16 انجمن صنفی مهندسان معمار و شهر ساز آذربایجان غربی(دفتر نمایندگی میاندوآب)

جلسه مورخ 94/11/16 با حضور اعضای هیات مدیره انجمن، هیات مدیره معماری سازمان نظام مهندسی استان و همچنین معماران و شهرسازان شهرستان میاندوآب جهت انتخاب مسئول و دبیر انجمن در محل دفتر نمایندگی نظام مهندسی شهرستان میاندوآب برگزار و نتایج زیر حاصل گردید:

- توضیح و تفصیل در خصوص انجمن صنفی معماری و شهرسازی استان و شرح کارهای انجام یافته

- اعلام نظرات هیات مدیره انجمن

- اعلام نظرات حاضرین محترم

- تصمیم به انتخاب مسئول و دبیر دفتر نمایندگی شهرستان میاندوآب

- اعلام کاندیداتوری برای سمت های مشخص شده (آقایان: عادل بخشی، یعقوب جودت، شاپور امامی، یعقوب زینال فام، علی بابایی و بهرام افشاری)

- رای گیری

- اعلام نتایج رای گیری

با توجه به نتایج رای گیری آقای مهندس عادل بخشی با اکثریت آرا به عنوان مسئول و آقای مهندس علی بابایی به عنوان دبیر دفتر نمایندگی میاندوآب به مدت یکسال انتخاب گردیدند.

 

هیات مدیره انجمن ضمن تبریک به منتخبین گرامی موفقیت این عزیزان را در پیشبرد اهداف عالیه انجمن آرزومند است.