بازگشت به آرشیو اخبار

برگزاری جلسه و تبادل نظر با هیات مدیره دوره قبل

جلسه هماهنگی در تاریخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۴ با حضور آقای مهندس بامداد روشن، آقای مهندس ارادتی و اعضای هیات مدیره جدید در جهت استفاده از تجربیات هیات مدیره قبلی برگزار گردید. در این جلسه مسائل و مشکلات دوره های قبل، راهکار های مربوطه و چشم اندازهای انجمن مورد بحث تبادل نظر قرار گرفت.