بازگشت به آرشیو اخبار

جلسه با مدیر کل محترم اداره راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی

جلسه هیات مدیره انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز استان آذربایجان غربی با مدیر کل محترم اداره راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی

این جلسه در تاریخ 09/07/94 در محل اداره راه و شهرسازی با حضور جناب مهندس محبت خواه و هیات مدیره انجمن برگزار گردید.

شروع جلسه با تسلیت به خانواده های معراجیان حادثه منا آغاز گردید. در ادامه مدیر کل اداره راه و شهرسازی از انتخاب قشر دانشگاهی و جوان در انجمن صنفی ابراز خرسندی کردند. این جلسه  با هم اندیشی، تبادل نظر و تصمیم گیری در موارد ذیل ادامه یافت:

-       پیشنهاد مدیر محترم اداره راه شهرسازی به انجمن به عنوان اتاق فکر این ارگان

-       انجمن صنفی به عنوان نهادی برای مطالعات پایه ای و امکان سنجی پروژه های استانی

-       تقویت ارتباط مردمی و همچنین بین رشته ای برای حصول نتایج مفید و کارآمد

-       تقویت ارتباط با سازمانها و ارگانهای ذیربط

-       تربیت و پرورش نسل جوان و آماده به کار در جهت تقویت کیفیت معماری و شهرسازی استان

-       استفاده از تجارب پیشکسوتان عرصه معماری و شهرسازی در جهت توسعه و اعتلای امور صنفی

-       تاثیرگذاری در تعیین تعرفه خدمات معماری و شهرسازی علی الخصوص در زمینه خدمات جدید مانند طراحی داخلی، نما و طراحی لند اسکیپ

در نهایت مقرر گردید که تفاهم نامه ای جهت همکاری های مشترک با اداره کل راه و شهرسازی و انجمن صنفی تهیه و تنظیم گردد،  همچنین طی پیشنهاد انجمن، آقای مهندس محبت خواه عضویت افتخاری انجمن را قبول نمودند.