بازگشت به آرشیو اخبار

برگزاری اولین جلسه هیات مدیره

اولین جلسه هیات مدیره در تاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ با حضور تمامی اعضا برگزار و پس از بحث و تبادل نظر سمت اعضای هیات رئیسه به شرح ذیل تعیین گردید:

دکتر آرش محمدی فلاح (رییس هیات مدیره)

مهندس امیر ضیا صابونچی (نایب رییس هیات مدیره)

مهندس هادی پرورش (دبیر هیات مدیره)

مهندس علی زرگرزاده (خزانه دار)

 دکتر سعید خوش نیت(عضو اصلی)