کمیته اجرایی

کمیته اجرایی
اعضاي محترم عضو در كميته اجرايي مسوليت هماهنگي و اجراي امورات مربوطه همايشها، كارگاه هاي علمي پژوهشي و ديگر موارد صورت گرفته توسط ديگر كميته ها را بر عهده خواهند داشت

جلسه مورخ 19/09/94 با حضور اکثریت هیات مدیره و  اعضای علاقمند به فعالیت در کمیته اجرایی برگزار و نتایج زیر حاصل گردید

توضیح و تفصیل نظام نامه کمیته اجرایی

تصمیم به انتخاب مسئول کمیته اجرایی و دبیر بخش اجرایی و دبیر روابط عمومی

اعلام نظرات هیات مدیره

اعلام نظرات حاضرین محترم

(اعلام کاندیداتوری برای سمت های مشخص شده (آقایان مهندسین: حسن زاده و نوروزی و نوری

رای گیری

اعلام نتایج رای گیری

که با توجه به نتایج رای گیری آقای مهندس احسان نوری به عنوان مسئول کمیته اجرایی ، آقای مهندس وحید نوروزی به عنوان دبیر اجرایی کمیته و آقای مهندس عوض حسن زاده به عنوان دبیر روابط عمومی انتخاب گردیدند

هیات مدیره انجمن ضمن تبریک به منتخبین گرامی موفقیت این عزیزان را در پیشبرد اهداف عالیه انجمن آرزومند است