کمیته طراحی

کمیته طراحی
کمیته طراحی شامل طراحي مرحله اول، فاز ١ و مرحله دوم؛ طراحلي داخلي؛ لند اسكيپ و طراحي شهري پروژه هایی که از طریق انجمن کار خواهد شد. در این مورد هم تفاهم نامه هایی با ارگانهای ذیربط منعقد شده.

 

صورتجلسه مورخ 94/09/21 انجمن صنفی مهندسان معمار و شهر ساز آذربایجان غربی(کمیته طراحی)

جلسه مورخ 94/09/21 با حضور اکثریت هیات مدیره و حضور اعضای علاقمند به فعالیت در زمینه کمیته طراحی برگزار و نتایج زیر حاصل گردید:

- توضیح و تفصیل نظام نامه کمیته طراحی

- تصمیم به انتخاب مسئول کمیته طراحی و دبیر بخش طراحی معماری و دبیر بخش نرم افزارهای طراحی و دبیر بخش شهرسازی

- اعلام نظرات هیات مدیره

- اعلام نظرات حاضرین محترم

- اعلام کاندیداتوری برای سمت های مشخص شده(آقایان: امین آذر، صمدی، حاتمی، آقازاده، عدل دوست و حسین زاده)

- رای گیری

- اعلام نتایج رای گیری

با توجه به نتایج رای گیری آقای مهندس حامد صمدی با اکثریت آرا  به عنوان مسئول کمیته طراحی و آقای  مهندس امین آذر به عنوان دبیر کمیته طراحی معماری  و آقای مهندس حاتمی به عنوان دبیر کمیته نرم افزارها انتخاب شدند.