کمیته علمی پژوهشی

کمیته علمی پژوهشی
پشتیبانی علمی برای برگزاری همایش ها، نشست ها، کارگاهها و نمایشگاههای تخصصی
برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی و بسط این روش به عنوان الگویی عادلانه جهت ارجاع کارهای معماری و شهرسازی
پل علمی میان سایر انجمن های داخلی و خارجی

 

صورتجلسه مورخ 94/09/20 انجمن صنفی مهندسان معمار و شهر ساز آذربایجان غربی(کمیته علمی-‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ پژوهشی)

جلسه مورخ 94/09/20 با حضور اکثریت هیات مدیره و حضور اعضای علاقمند به فعالیت در زمینه کمیته علمی – پژوهشی برگزار شد و نتایج زیر حاصل شد:

- توضیح و تفصیل نظام نامه کمیته علمی پژوهشی

- تصمیم به انتخاب مسئول کمیته علمی پژوهشی و دبیر بخش علمی

- اعلام نظرات هیات مدیره

- اعلام نظرات حاضرین محترم

- اعلام کاندیداتوری برای سمت های مشخص شده(خانم ها: امین آذر، خاتم نژاد، حبیب زاده، غنی زاده و شیرازی)

- رای گیری

- اعلام نتایج رای گیری

با توجه به نتایج رای گیری خانم دکتر لیدا امین آذر با اکثریت آرا  به عنوان مسئول کمیته علمی پژوهشی و خانم مهندس سارا حبیب زاده به عنوان دبیر علمی کمیته انتخاب شدند.